MDVN 46-53 Eco5

  • Design med moderna, slanka och aggressiva linjer
  • Elektroförzinkad kaross och chassi med avancerad målningsprocedur för att garantera utmärkt bevarande över tid
  • Kompakta dimensioner för enkel hantering och optimalt förhållande mellan dimensioner/levererad effekt
  • Låg vikt

Mer information

  • Filter av ”spin-on”-typ för snabbt underhåll
  • Full åtkomst för enkelt och snabbt underhåll och service
  • Europeiskt godkännande för vägtrafik med och utan bromsar
  • Exklusivt pneumatiskt kontrollsystem, utvecklat av ROTAIR, för att automatiskt justera motorns varvtal beroende på det levererade luftbehovet
  • Systemet är mycket tillförlitligt och säkerställer besparing av bränsleförbrukning
  • Start-/stopp ”INTELLIGENT SYSTEM”, exklusivt från ROTAIR, för att förhindra risken för felaktiga procedurer under specifika funktionssätt