Heat Recovery System

Värmeåtervinning (Heat Recovery)

Det är ett överraskande faktum att 100 % av den elektriska kraften (energin) konverteras till värmeenergi under kompressionsprocessen i en luftkompressor och att all värmeenergi går till spillo om den inte används på ett rätt sätt. Tänk på effekterna av den globala uppvärmningen i den nuvarande miljön. ELGi har tagit fram ett system där 78 % av spillvärmen som genereras av kompressorn kan användas för att värma vatten. Detta eliminerar i sin tur behovet av ytterligare utrustning för uppvärmning av vatten, vilket minskar koldioxidutsläppen betydligt.

Kategorier , Etikett

Mer information

Återvinningsbar värme

I ett typiskt kompressionssystem är den teoretiska återvinningsbara värmen 96 % av den totala elektriska energiförbrukningen. Den består av värme som sprids i oljekylaren (78 %), efterkylaren (13 %) och värme som strålar ut från drivmotorn (5 %). Värmen som sprids av oljekylare kan användas för att värma vatten och värme som avleds från efterkylare och drivmotor kan användas för extra rumsuppvärmning. De återstående 4 % av värmen kan inte återvinnas eftersom 2 % strålar genom chassit och de resterande 2 % ventileras ut inne i själva chassit.

För mer information läs här.