GOMMAIR

  • Industriledande kompakt, kvadratisk design
  • Liten fotavtryck, inga hjul
  • Elektroförzinkad kaross och struktur
  • Avancerad målningsprocedur för att garantera utmärkt bevarande över tid

Mer information

  • Enkel tjänstedesign för maximal tillgänglighet och underhållsvänlighet.
  • Enkel hantering med gaffeltruck.
  • Tyst och effektiv Yanmar Stage V-motor.
  • Trycksatt oljekrets för att säkerställa effektiv oljesmörjning.
  • Luft/oljeseparatorfilter som kan garantera en utmärkt separation av luft och olja.
  • Palliserad, kan hanteras med gaffeltruck från alla sidor.