AB 11-110 KW

ELGis kompressorer ger 100 % oljefri luft, i enlighet med de stränga kraven i ISO 8573–1 klass 0 och ISO 8573–7. Resultatet? Högkvalitativ luft fri från mikrobiell kontaminering. Ur ett designperspektiv är AB-serien kundfokuserad och speglar vårt fokus på produkternas estetik, design och innovation.


Mer information

AB-serien från ELGi minskar kostnaderna och ökar effektiviteten på ett innovativt sätt med en utformning framtagen för att maximera drifttiden och tillförlitligheten och minska avståndet mellan energieffektivitet och låg ägandekostnad. ELGis unika rotordesign minskar tryckförlust och ökar effektiviteten i varje steg, vilket resulterar i ett optimerat tryckluftssystem.

För mer information läs här.