Miljö

Som leverantör av kompressorer, högtryckshydraulik, tjänster och kompletta system för produktion och arbetsprocesser med tryckluft har vi ett stort ansvar gentemot vår miljö och omgivning.

För en grönare framtid

Vår verksamhet skall alltid vara bättre än gällande miljölagstiftning eller kundspecifika krav.

  • Vi skall i hela våran verksamhet ta hänsyn till miljön och på ett sånt sätt skapa en grund för ett förebyggande miljöarbete.

  • Vi skall föra en dialog med personal samt affärs partners om ständiga förbättringar och i största möjliga mål förebygga föroreningar.

  • Miljöarbetet skall bedrivas med affärsmässighet, engagemang, målinriktning och alltid ses som en möjlighet.

Vi värnar om våra kunder

  • Vi skall aktivt medverka till att kunder och samarbetspartners får så miljöanpassade lösningar som möjligt.

  • Föroreningar skall förebyggas hos kunder och hos oss själva.

  • Avfall skall källsorteras, återvinnas eller återanvändas.

  • Vi skall i möjligaste mån effektivisera resor och transporter.

  • Med vår kompetens verka för att tillhandahålla produkter och tjänster till kunder som medför minskad energiförbrukning och minskade utsläpp av föroreningar till luft och vatten.

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt?

Vi erbjuder hållbara lösningar och levererar allt från produkt till underhåll. Vill du veta mer om vad vi kan hjälpa dig med? Tveka inte att kontakta oss.